pacticum 1

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึกวันที่ 1 มีนาคม 2553

สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
สวัสดีค่ะ สุดท้ายเราก็มาพบกันจนได้และครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะได้ปิดคอสเรียบร้อยแล้ว เราจึงต้องมาสรุปการเรียนในวิชานี้ ว่าได้รับอะไรไปมากน้อยแค่ไหนจากสิ่งที่ได้เรียนไป แต่ที่แน่ๆที่ได้คือ ความสุข เพราะในวิชานี้เราไม่ต้องเรียนจากตำราเลย ทั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่เคร่งครึมจนเกินไป ดูเป็นกันเองด้วยซ้ำ ทำให้ในห้องเรียนไม่เครียด สนุกสนาน เป็นกันเอง ส่วนความรู้ที่พอจะสรุปได้จากการเรียนวิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การจัดประสบการณ์ให้ประสบผลสำเร็จ 1.ต้องรู้" พัฒนาการ"ของเด็ก - เพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก - เพื่อบูรณาการกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสม - เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง 2.ต้องรู้"ความต้องการของเด็ก 3.ต้องรู้ธรรมชาติของเด็ก 4.วิธีการเรียนรู้ของเด็ก - ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการลงมือกระทำกับวัตถุ ( ตาดู หูฟัง ลิ้นชิมรส กายสัมผัส และปฏิบัติจริง) ขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยไว้ดังนี้ 1. การนับ 2. ตัวเลข 3. การจับคู่ 4. การจัดประเภท 5. การเปรียบเทียบ 6. การจัดลำดับ 7. รูปทรงและเนื้อที่ 8. การวัด 9. เซต 10. เศษส่วน 11. การทำตามแบบหรือลวดลาย 12. การอนุรักษ์หรือการคงที่ด้านปริมาณ ดังที่กล่าวมาพอจะสรุปได้เป็นคร่าวๆ เพราะถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ครูผู้สอนควรทราบ ...สวัสดีค่ะ...

บันทึกการเข้าเรียน วันที่18 กุมภาพันธ์ 2553

วันนี้เป็นการเรียนการสอนในคาบสุดท้ายค่ะ ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันนี้มีลายละเอียด คือ-การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละหน่วยควรสอนอย่างไร ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ-การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความสามารถของเด็ก-เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น แบบสังเกต เป็นต้นและอาจารย์ได้สั่งงานให้เขียนบันทึกครั้งสุดท้ายลงใน blog เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการเขียนบันทึกจากที่ได้เรียนมาทั้งหมดเป็นการสรุป ค่ะสำหรับบรรยากาศในการเรียน ก็เป็นการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายอาจารย์ก็ให้คำแนะนำในการเรียนการสอนดีเหมือนเดิม อากาศเย็นสบายเอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะ

บันทึกการเข้าเรียน วันที่11 กุมภาพันธ์ 2553

สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันแล้วนะค่ะ ที่มีการนำเสนอการสอนของกลุ่ม A หน่วย แมลง เพื่อนๆกลุ่มA เทคนิคการสอนที่หลากหลายและแทรกคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย ก่อนที่เพื่อนจะนำเสนออาจารย์ก็ให้พวกเรานักศึกษาลงชื่อ Practicum 2 และอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาของ2โรงเรียนที่ต้องย้ายที่ฝึกใหม่ เนื่องจากปัญหาโครงการสหกิจที่กำหนด ซึ่งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยที่ดิฉันไปสังเกตก็เป็นหนึ่งในนั้น พวกเราในกลุ่มต่างตกใจมากค่ะ เพราะไม่คิดว่าต้องย้าย ยิ่งกว่านั้นอาจารย์ให้ออกไปหนึ่งคนอีกด้วย พวกเราเลยไปขออาจารย์ให้เป็น 2 คนเพราะจะได้มีเพื่อนไปด้วยกัน สุดท้ายดิฉันและเพื่อนอีกคนที่ต้องออก พวกเราในกลุ่มต่างพากันเสียใจมากที่ต้องแยกกัน แต่ไม่นานก็กลับมาดีใจอีกครั้งที่ได้กลับมาอยู่โรงเรียนเดิมต้อง ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่เห็นใจพวกเรา ตลอดการนำเสนอทั้ง 2 กลุ่มที่ผ่านมา พวกเราได้คำแนะนำมากมายค่ะ และจะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะนำไปใช้ในการสอนต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกการเข้าเรียนวันที่10 กุมภาพันธ์ 2553

วันนี้เป็นวันที่พวกเรามีการเรียนการสอนชดเชยค่ะ อาจารย์ให้พวกเรานำเสนอการสอน พร้อมกับแผนการสอน โดยอาจารย์ให้กลุ่ม A หรือB กลุ่มใดก็ได้ออกก่อน แต่อยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่อนุบาล 1 แต่ไม่มีเพื่อนกลุ่มไหนออกก่อน พวกเรากลุ่ม B หน่วย ดอกไม้ อนุบาล 2 เลยออกก่อน พวกเราในกลุ่มตื่นเต้นมากๆค่ะ ต่างคนต่างเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้พร้อม พอถึงคิวของดิฉันที่ต้องสอนหน่วย ประโยชน์ของดอกกุหลาบ เป็นการสอนในวันที่ 3 ค่ะ พอสอนไปได้หน่อยหนึ่งอาจารย์ก็คอมเม้นต์ ว่า เรื่องประโยชน์ของกุหลาบน้อยไป และให้ข้อแนะนำถึงเทคนิคการสอนว่าควรปรับให้เป็นนิทานหรือภาพตัดต่อดีกว่า เพราะสิ่งที่เตรียมมา คือ การทำการ์ดวันวาเลนไทน์จากประโยชน์กลีบกุหลาบ ซึ่งมันควรเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ไม่ใช่กิจกรรมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ และอาจารย์ก็ให้ไปแก้ไขแผนการสอนให้สมบรูณ์ พอเพื่อนๆนำเสนอครบ5 วันแล้ว อาจารย์ก็ให้พวกเราไปปรับเปลี่ยนการสอนที่ให้ต่อเนื่องกัน เปรียบเหมือนการเขียนแผนคนเดียวที่เข้าใจและสอดคล้องกัน หลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มอนุบาล 1และ 3 อาจารย์ก็ให้คำแนะนำเทคนิคแตกต่างๆออกกันไปค่ะ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้มากมาย เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง 5 โมงเย็นแล้ว เพื่อนๆเริ่มง่วงนอน อยากกลับบ้านกันแล้ว ก็เพราะพวกเราเรียนตั้งแต่เที่ยงจนเย็นนี้แหละ โชคดีมากที่มีประตูเปิดจากคุณป้าแม่บ้าน ให้อาจารย์รีบปล่อยนักศึกษา เพราะวันพุธจะมีการปิดตึกเร็ว อาจารย์ก็เลยให้พวกเรามานำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ตามเวลาเรียนปกติ แล้วอาจารย์ก็ให้พวกเราที่นำเสนอไปแล้วกลับไปแก้ไขแล้วมาให้อาจารย์ตรวจอีกครั้ง

บันทึกการเข้าเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

วันนี้อาจารย์กำหนดเขียนส่งแผนการสอน แต่พวกเรายังทำไม่ถูกต้องและรายละเอียดพอ อาจารย์จึงเปิดดูงานของแต่ละคนแล้วแนะนำวิธีการสอนและเทคของแต่ละคน มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้ววันพุธหน้ามีการเรียนชดเชย โดยให้พวกเราเตรียมการสอนพร้อมสื่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อย

บันทึกการเข้าเรียนวันที่28 มกราคม 2553

วันนี้อาจารย์ได้ตรวจงานของนักศึกษาที่ส่งงานในแต่ละกลุ่ม เรื่อง แผนการสอนซึ่งในแต่ละกลุ่มก็ได้เรื่องที่แตกต่างกัน กลุ่ม Aเรื่องแมลงและ กลุ่มB เรื่องดอกไม้ ซึ่งจากการดูงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่ส่งมา อาจารย์ได้ให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็ได้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ได้เนื้อหาที่ครอบคลุม และสมบูรณ์มากกว่าเดิมค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน วันที่17 มกราคม 2553

จากการเรียนในคาบนี้ อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการทำ MindMapและอาจารย์ได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า ทำไมจึงต้องทำ MindMapนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเช่น ทำให้เราดึงส่วนย่อยของเรื่องนั้นๆมาแล้วดึงออกมาทำให้เห็นภาพรวมใหญ่เนื้อหาที่เราเลือก ควรเลือกสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กและมีผลต่อชีวิต เช่นประโยชน์ / โทษการจัดหาสื่อ สื่อที่ดีคือ สื่อที่เป็นของจริงและอาจารย์ให้ส่งงานในคาบที่แล้ว ดิฉันได้เลือกทำเรื่อง หน่วยร่างกาย*หน่วยร่างกาย-อวัยวะตา หู จมูก ปาก แขน ขา มือ เท้า-ประโยชน์ตาใช้ดูหูใช้ฟังจมูกใช้ดมกลิ่นปากใช้พูด,กินอาหารเท้าใช้เดินมือใช้จับยกสิ่งของต่างๆ*การทำความสะอาดอาบน้ำ,ล้างหน้าตัดเล็บสระผมแปรงฟันและอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับดิฉันในหน่วยร่างกายเช่นควรเพิ่ม ลักษณะ เข้าไป เช่นสีผิวรูปร่างจำนวนของร่างกายที่เป็นจำนวนคู่/จำนวนคี่บรรยากาศในการเรียนในการเรียนในคาบนี้ไม่ได้เรียนในห้องเดิม คือ ห้องคอมพิวเตอร์ทำให้ดิฉันตั้งใจเรียนมากขึ้น อาจารย์ก็สอนการคิดเกี่ยวกับการทำมายแม๊ปการคิดเนื้อหาให้หลากหลาย และอาจารย์ได้สั่งงานกลุ่มให้นักศึกษาทำมายแม๊ป และนำไปเขียนแผนการสอน ค่ะ